[GIẢM GIÁ] 100% ACC CÓ TỘC V4

100% CÓ TỘC V4 (Fish,Mink,Sky,Human,Ghoul,Cyborg) Random Gear + 99% có CDK, GODHUMAN, SOUL GUITAR + 100% MAX LEVEL + Tỉ Lệ Rất Cao Có(LEOPARD, MOCHI, VENOM,...)+ 10% Full Gamepass + 100% có mảnh gương KATAKURI V2 + 50% có MOCHI V2