100% Ngẫu Nhiên Acc 10-25M Bounty

100% Acc 10-25m BOUNTY + 80% Có MOCHI V2 + 75% Có Song Kiếm, GODHUMAN, SOUL GUITAR + Maxlevel + Tỉ Lệ Rất Cao Có(LEOPARD, MOCHI, VENOM,...)+ 5% Full Gamepasss + 80% có mảnh gương KATAKURI V2