Thử Vận May 100% Có Tộc V4 FULL GEAR

100% Có TỘC V4 FULL GEAR,80% MOCHI V2, Song Kiếm, Godhuman + 100% Có Fruit Thức Tỉnh + Maxlevel + Tỉ Lệ Rất Cao Có(LEOPARD, MOCHI, VENOM,...)+ 10% Full Gamepass Đây là acc cao cấp nhất 80% Đã thức tỉnh MOCHI V2