Thử Vận May 3-5 Melee

Tài khoản 90% Level Max ( Giao động khoảng 2400-2450 ) và có 3-5 Melee V2, Có tỷ lệ tài khoản sở hữu Mochi - Leopard. + 15% có song kiếm và Godhuman