Thử Vận May 30m Bounty

100% Acc 30M BOUNTY + 90% Có Song Kiếm, GODHUMAN, SOUL GUITAR + Maxlevel + Tỉ Lệ Rất Cao Có(LEOPARD, MOCHI, VENOM,...)+ 5% Full Gamepasss + 70% có mảnh gương KATAKURI V2