Thử Vận May God + Cursed 100% có Song Kiếm

100% Có Song Kiếm, Godhuman, Soul Guitar + 90% Có Fruit Thức Tỉnh + Maxlevel + Tỉ Lệ Rất Cao Có(LEOPARD, MOCHI, VENOM,...)+ 5% Full Gamepass + 70% có mảnh gương KATAKURI V2