Thử Vận May God Human

100% Có Godhuman +80% Soul Guitar +50% CDK + 100% Có Fruit Thức Tỉnh + Maxlevel + Tỉ Lệ Rất Cao Có(LEOPARD, MOCHI, VENOM,...)+ 5% Full Gamepasss + 60% có mảnh gương KATAKURI V2